ZASADY SPOTKAŃ WROCŁAWSKIEJ LIGI ŁUCZNICZEJ

Spotkania mają charakter rekreacyjny i otwarty dla wszystkich.
Nie jest wymagana licencja lub członkostwo w klubie łuczniczym. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spotkaniach tylko w obecności opiekuna.
Celem spotkań jest zebranie funduszy na utrzymanie Ścieżki Łuczniczej w Lesie Osobowickim. Zebrane środki przeznaczamy na wyminę celów, konserwację ścieżki i organizację spotkań.

Nie prowadzimy żadnych zapisów na spotkania, chętne osoby dokonują wpłaty i przychodzą w wyznaczonym dniu danej rundy.

Prosimy o wpłaty w formie darowizny przed każdą rundą
– 30 zł od osoby powyżej 14 roku życia,
– 15 zł od dzieci do 14 roku życia.
Wpłaty darowizn przyjmujemy wyłącznie przelewem przed każdą rundą.
Dane odbiorcy:
Stowarzyszenie Centrum Łucznictwa Tradycyjnego
nr konta: 64 1140 2004 0000 3102 8178 5132

W tytule przelewu prosimy wpisywać tylko „darowizna na cele statutowe” !!

REGUŁY

W sezonie rozgrywamy 6 rund w okresie od marca do października. Wyniki każdej rundy będą publikowane na profilu FB ścieżki
i stronie internetowej ligi.

Po zakończeniu sezonu, trzy najlepsze wyniki indywidualne wliczać się będą do punktacji generalnej i wyłonią najlepszych łuczników ligi w poszczególnych kategoriach.

Rejestracja i rozgrzewka 9:30 na ścieżce.
Uczestnicy dobierają się samodzielnie w grupy 4 – 6 osobowe.
Rozpoczęcie strzelania 10:00, czas trwania rozgrywki około 2 – 3 godzin.

Zasady ogólne

▪ Turniej przeprowadzany jest na 12 celach.
▪ Do każdego celu przyporządkowane są 2 paliki dla dorosłych i 2 paliki dla dzieci.
▪ Każdy uczestnik strzela po 3 strzały najpierw z bliższego, potem z dalszego palika stojąc za chorągiewką, stopa bezpośrednio przy chorągiewce.
▪ Zaliczamy tylko strzały wbite w cel.
▪ Trafienie w linię zaliczane jest na korzyść zawodnika i liczona jest wyższa wartość punktowa.
▪ W przypadku oddania większej liczby strzałów niż jest to dozwolone w danej konkurencji, zawodnikowi odejmuje się punkty za najlepiej punktowane, ponadnormatywne strzały.
▪ Dla usprawnienia przebiegu strzelania do tarcz 45 cm i z pojedynczą grafiką, grupa, za zgoda jej członków, może strzelić wszystkie strzały najpierw z bliższej, a następnie z dalszej chorągiewki i następnie zliczyć punktację sumarycznie.
▪ W turnieju do oddania są 72 strzały na zawodnika, a maksymalna liczba punktów, które można uzyskać to 720.
▪ Poruszamy się po celach zgodnie z ruchem wskazówek zegara (stanowiska są numerowane, poruszamy się w kierunku wyższych numerów).
▪ Biorąc udział w lidze, uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w tabeli punktowej oraz publikację wizerunku w celu promowania spotkań ligowych.

Cele:

7 celów z trzypolową tarczą o wymiarze 45 cm.
Punktacja 10-8-5
Po trzy strzały z każdego palika.

3 cele z trzema tarczkami trzy – polowymi o wymiarze 22 cm.
Punktacja 10-8-5
Po trzy strzały z każdego palika, po jednej strzale do tarczki.

1 cel – tarcza z grafiką (grafika różne wymiary)
Punktacja 10, granicę pola trafień wyznacza zewnętrzny obrys grafiki.
Po trzy strzały z każdego palika.

1 cel – tarcza z potrójną grafiką (grafika różne wymiary)
Punktacja 10, granicę pola trafień wyznacza zewnętrzny obrys grafiki.
Po trzy strzały z każdego palika, po jednej strzale do pojedynczej grafiki.

KATEGORIE

1. Kobiety
2. Mężczyźni
3. Juniorzy
4. Rekreacyjna – kategoria dla osób, które po prostu chcą wystąpić w zawodach, a nie chcą być punktowane bądź brane pod uwagę w wynikach, lub nie mieszczą się w kategorii sprzętowej.

KATEGORIE SPRZĘTOWE

Tradycyjna
Strzały drewniane z opierzeniem naturalnym, groty tarczowe.
Łuki jednoczęściowe, dopuszczone są profilowane majdany oraz półka w majdanie.
Podstawki z materiałów naturalnych typu skóra, włosie.
Dozwolone oznaczenie miejsca osadzenia strzały na cięciwie, tzw: siodełko, bąbelek i tłumiki drgań na cięciwie.
Technika strzelecka – jeden palec dłoni cięciwnej w momencie oddawania strzału musi przylegać do nasadki strzały.

Modern
Strzały dowolne, groty tarczowe.
Łuk dowolny bez stabilizatorów, obciążników, tłumików (montowanych na majdanie), buttona, klikera.
Podstawka dowolna.
Dozwolone oznaczenie miejsca osadzenia strzały na cięciwie, tzw: siodełko, bąbelek i tłumiki drgań na cięciwie i montowane na ramionach łuku.
Technika strzelecka – jeden palec dłoni cięciwnej w momencie oddawania strzału musi przylegać do nasadki strzały.

Zekier
Strzały dowolne, groty tarczowe.
Łuki jednoczęściowe, dopuszczone są profilowane majdany oraz półka w majdanie.
Podstawki z materiałów naturalnych typu skóra, włosie.
Dozwolone oznaczenie miejsca osadzenia strzały na cięciwie, tzw: siodełko, bąbelek i tłumiki drgań na cięciwie.
Technika strzelecka – cięciwa naciągana kciukiem, ochrona kciuka dowolna.

Sport
Łuk Barebow, Olimpijski lub inny o charakterze sportowym z dowolnym oprzyrządowaniem.
Technika strzelecka dowolna.

Łuk Bloczkowy – wszelkie łuki bloczkowe, groty tarczowe.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Strzelania prowadzi się tylko z wyznaczonych chorągiewkami miejsc do odpowiadających im celów.
2. Nie strzelamy, jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych (bądź przy innych celach) i za nimi znajdują się inne osoby.
3. Nie poruszamy się w poprzek torów strzeleckich, zmiana stanowisk tylko drogą.
4. Nie podchodzimy do mat łuczniczych (bądź do innych celów) przed ukończeniem strzelania przez pozostałych zawodników.
5. Podczas spotkań ligowych dzieci powinny być pod uważną opieką rodziców/opiekunów.
6. Psy powinny być zapięte na smyczy, a opiekunowie powinni być zaopatrzeni w woreczki wiadomo na co 😉
7. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych substancji „rozrywkowych” lub spożywające i zażywające takowe w trakcie, będą poproszone o opuszczenie spotkania ligowego.
8. Strzały należy wyjmować z celów ze szczególną ostrożnością i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
9. Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na ścieżce łuczniczej podczas ligi należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku i „mieć oczy dookoła głowy”.

Udział w spotkaniach ligowych odbywa się na własną odpowiedzialność i jest równoznaczny z akceptacją powyższych zasad i ich przestrzeganiem.

Nasze spotkania przebiegają w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji zadbajmy wszyscy razem, aby zawsze tak było.