REGULAMIN OBIEKTU

Należy:

 • Przed rozpoczęciem strzelani upewnij się czy za celami nie znajdują się osoby postronne.
 • Współpracuj z innym użytkownikami ścieżki w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Zwracaj uwagę na zachowanie innych uczestników i w miarę potrzeby poinformuj ich o zasadach bezpieczeństwa lub zwróć uwagę na niewłaściwe zachowanie.

Zabrania się:

 • Strzelania nad drogą.
 • Strzelania z wiatrówek, ASG czy innego sprzętu niż łuczniczy.
 • Strzelania z grotów myśliwskich (broadhead)
 • Śmiecenia w tym pozostawiania papierowych tarcz i innych celów.
 • Przestawiania celów – kostek.
 • Organizowania szkoleń, zawodów bez poinformowania opiekuna obiektu.
 • Strzelania do drzew.
 • Zajmowania celu/stanowiska na wyłączność, należy umożliwić innym strzelanie do wszystkich celów.
 • Palenia ognia pod karą administracyjną i zgłoszeniem do służb porządkowych.

Ścieżka Łucznicza jest obiektem otwartym i darmowym, korzystasz z niej na własną odpowiedzialność.

Stowarzyszenie Centrum łucznictwa Tradycyjnego i Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocławia nie biorą odpowiedzialności za szkody zpowodowane niezgodnym z regulaminem użytkowaniem terenu oraz znajdującej się na nim infrastruktury.

Ścieżka Łucznicza jest utrzymywana z darowizn i pracy społecznej, chcesz dołączyć do społeczności łuczników dbających o obiekt zajrzyj na nasz profil: